Landkaart  

Kgalagadi

Botswana > Kgalagadi >

Flash map.
Streken in "Kgalagadi": Kaa Kalahari Concession - Kgalagadi Transfrontier Park - Tsabong & Molopo Rivier

Alles over

KgalagadiDe Kgalagadi provincie is zeer dunbevolkt. De provincie bestaat voor het grootste deel uit natuurparken als Kgalagadi & KAA Kalahari Concessie. Het nationale park Kgalagadi vormt samen met het Zuid-Afrikaanse Kgalagadi-gebied het Kgalagadi Transfrontier Reserve. De Botswaanse en Zuid-Afrikaanse parken zijn in 1999 samengevoegd tot het eerste grensoverschrijdende nationale park. Beide parken werden toen nog Gemsbok Kalahari Park genoemd.
Het wild mocht er altijd al vrij rondzwerven, maar voor bezoekers golden de algemeen geldende grensoverschrijdende regels waarbij het niet was toegestaan om binnen het park van de Zuid-Afrikaanse naar het Botswaanse deel te rijden of andersom. Met het instellen van het grensoverschrijdende park is dat wel mogelijk geworden. Bezoekers mogen zich vrij tussen beide landen begeven. Bij het verlaten van het park in het andere land moeten wel de gewone douanehandelingen verricht worden.

woestijn
Het woord woestijn roept al snel het beeld op van zand, hitte, een landschap zonder begroeiing. Zand heeft de Kalahari Woestijn (Kgalagadi) zeker; het is zelfs het grootste zandbekken ter aarde. Toch is de Kalahari geen echte woestijn. Daarvoor valt er op de meeste plaatsen net iets teveel water en is de begroeiing te veel en te divers.
Wel of geen officiële woestijn, de Kalahari laat je toch voelen hoe het is om in een woestijn te leven. De brandende hitte, het hete zand, de enorme droogte en slechts een enkele regenbui per jaar die met een beetje geluk 150 mm regen brengt. De omstandigheden in de Kalahari zijn hard. Een verblijf in één van de nationale parken in Kgalagadi vraagt dan ook om een bijzonder goede voorbereiding.

Flora en Fauna
In de Kgalagadi kom je diverse type vegetatie tegen, van graslanden met acaciabomen en struiken tot de rode en gele zandheuvels in het Kgalagadi Transfrontier Park. Het rood komt door het ijzeroxide dat als een laagje over het zand ligt. Door het park lopen twee noord-zuid duinenrijen en een aantal oost-west heuvelreeksen. Afhankelijk van het seizoen trekt het wild meer naar de noord-zuid duinen of oost-west heuvels. In de droge periodes blijft het gras langer voedzaam in de noord-zuid reeks terwijl na de regens de dieren zich liever ophouden in de oost-west gelegen heuvels.
In de Kgalagadi leeft - verbazingwekkend genoeg - veel wild. Talloze troepen springbokken, gemsbokken, gnoes maar ook cheetahs en leeuwen kunt u op uw tocht door de nationale parken tegenkomen. Al deze dieren hebben hun eigen manier om de hitte en droogte te overleven. Van cruciaal belang zijn wel de kunstmatig aangelegde drinkwaterplaatsen binnen het park die de dieren van water voorzien en waardoor de oude migratiepatronen op zoek naar water ingedamd worden.

Kalahari bekken
De Kalahari woestijn is ontstaan toen Afrika 60 miljoen geleden een eigen continent werd. Daarvoor was het een ondiepe zee waar diverse schelpen nog aan herinneren. De Kalahari is een enorm gebied dat zich uitstrekt in zowel Botswana als Namibië. Botswana bestaat zelfs voor 80% uit Kalahari-grond.
Het bekken begint in het noorden van Botswana ten zuiden van de rivieren Kwando, Linyanti en Chobe om zuidwaarts de Mkgadigadi Pans en de Centrale Kalahari in te sluiten. Ook het westelijke deel rondom Ghanzi en Tsodilo Hill in de Okavango Panhandle behoren tot de Kalahari.

De Kalahari is in de loop van de eeuwen wel veranderd, zo heeft onderzoek uitgewezen. In eerste instantie vloeide een grote rivier vanuit de hoogvlaktes van Angola door de Kalahari richting de Oranjerivier. Ongeveer 10 000 jaar geleden hebben tectonische verschuivingen gezorgd voor een verandering van de loop van de rivier, ongeveer naar de situatie zoals deze nu is met de Okavango rivier in het oosten van Botswana die de Delta voedt en de rivieren Kwando, Linyanti en Chobe die kleinere deltagebieden bevloeien. Ten zuiden van deze delta's bevinden zich nu droge gebieden als Mgkadigadi maar kennelijk was het water kort na de tectonische verschuivingen in staat om ver weg te stromen. Mkgadigadi Pans was toentertijd een groot meer dan langzaam is opgedroogd en waar zoutpannen en de meestal droge Boteti rivier achterbleven.
In de Kalahari zijn geen rivieren met oppervlaktewater. Uitzondering daarop vormt de Boteti rivier in het Mgadigadi National Park in het centrale deel van de Kalahari die als overflow van de Okavango Rivier dienst doet als er veel regen is gevallen. In 2009 is de Boteti na 20 jaar droogte gestaan te hebben eindelijk weer volgestroomd. Verder zijn er in de Kalahari geen oppervlakterivieren al kunnen er tijdens de regenperiode tijdelijke riviertjes ontstaan. Het water zakt evenwel direct door het zand de grond in waar het water wel blijft staan. Om bij water te komen, moet je in de Kalahari bijna altijd graven.

Het grootste deel van de Kalahari ligt overigens niet in Botswana maar in Namibië. Wel heeft Botswana het meeste grondgebied dat tot nationaal park is uitgeroepen. De overige grond wordt voornamelijk commercieel benut als farm waarbij veeteelt en jacht de belangrijkste inkomstenbronnen zijn. In het zuidwesten van de Kgalagadi provincie, rond de Malopo rivier en het plaatsje Tsabong ligt een aantal van deze farms. Via dit deel van Botswana is het mogelijk om de grens met Zuid-Afrika over te steken en naar Upington te rijden.

Klimaat
De Kgalagadi kent soms extreme verschillen tussen warmte en kou. Op zomerse dagen kan de temperatuur oplopen tot boven 45 graden terwijl de nachten redelijk zwoel blijven. In de winter zorgt het zonnetje overdag nog altijd voor temperaturen rond de 30 graden, maar tijdens de nachten zakt het kwik vaak naar het nulpunt of eronder.
De regens vallen in de periode tussen oktober en maart met de grootste kans op een bui in december, januari of februari. Sommige jaren regent het zelfs helemaal niet. Het woord Kgalagadi niet voor niets 'de grote dorst'!

Bushman
Overleven in de Kalahari is niet eenvoudig. Groepjes San & Bushman hebben sinds mensenheugenis zich aan de woestijn aangepast in een leven waarin jacht en plantenverzamelen voor het dagelijks voedsel zorgde. Zelfs in onze moderne tijd is er waarschijnlijk geen volk te vinden dat zoveel kennis van planten en bomen heeft. Ook als spoorzoekers zijn de San & Bushman zeer bedreven.
De positie van de San & Bushman is geen makkelijke binnen het moderne Botswana. De regering wil de levensvorm van deze groepen liever niet meer toestaan, maar is daarvoor teruggefloten door het Hoge Gerechtshof in Den Haag dat in 2006 bepaalde dat de San & Bushman de kans moesten krijgen hun eigen vorm van leven weer op te pakken.
Veel San & Bushman werkten inmiddels op farms of hadden een ander bestaan opgebouwd rondom de dorpen van Botswana. Opvallend is wel dat ze binnen die context hun cultuur toch nog hebben weten te behouden. Oude vormen als dansen in trance, spoorzoeken en het maken van vuur vormen nog steeds deel van het levenspatroon. Toch is het voor vele van hen niet makkelijk geweest om na 2006 terug te keren naar een volledig leven in de woestijn, gewend als ze waren geraakt aan winkels, scholen en andere gemakken. Zowel in de Kgalagadi als in de Centrale Kalahari kunt u op doortocht zo nu en dan kleine leefgemeenschappen tegenkomen. Het is bijzonder om een praatje te maken - met een beetje geluk kan dit in het Afrikaans dat verbazingwekkend genoeg door veel Bushman in dit deel van het land wordt gesproken.

Tsabong - Mabuasehuve Gate: 109 km
Kokotsa
Tsabong - Twee Rivieren (langs grens met Zuid Afrika en Molopo rivier): 310 km
Hukuntsi - Kaa Gate: 158 km
Mamuno - Kaa Gate: 324 km

Fotogalerij

Botswana!

  • Inzoomen
  • Inzoomen
  • Inzoomen
  • Inzoomen
  • Inzoomen
  • Inzoomen

Nieuwsbrief

Vul hier uw e-mailadres in om uzelf in te schrijven voor de Op Reis Naar nieuwsbrief:

Highlights

In Kgalagadi is letterlijk alleen natuur. De campingplaatsen hebben geen enkele voorziening. Dit is natuur in de meest pure vorm.

Provincies

Botswana!

Interessante links